Instruktør- og pedagogikkurs i Bergen

Pedagogikkurs for instruktører

Pedagogikk kurset gir teori og praktisk trening for medarbeidere som skal bli instruktører innenfor dokumentert og sertifisert opplæringsvirksomhet. Kurset er spesielt godt egnet for medarbeidere som skal drive bedriftsintern opplæring som for eksempel typespesifikk opplæring. Kurset kan gjennomføres som 2 dagers teorikurs eller som 4 dagers praktisk teoretisk opplæring.

Målgruppe

Medarbeidere som skal fungere som instruktør ved bedriftsintern opplæring eller som ønsker å kvalifisere seg som instruktør i sertifisert opplæring på truck, masseforflytningsmaskin eller kran. Instruktør- og Pedagogikkurs er meget godt egnet for medarbeidere som skal gi type spesifikk opplæring internt eller som har internt ansvar for oppfølging av lærlinger.

Kursinnhold

 • Pedagogikk, læren om å lære
 • Hva er læring?
 • Hva skal til for at læring skal finne sted?
 • Hvordan formulere undervisningsmål?
 • Ulike typer undervisningsmål
 • Ulike mål nivåer
 • Hvordan måle om målet er nådd?
 • Planlegging av en undervisningssekvens
 • Inndeling i leksjoner
 • Planlegging og gjennomføring av en leksjon
 • Hvordan formulere mål for praksisundervisning/instruksjon?
 • Instruksjonsteknikk og metodikk
 • Å gi tilbakemelding på en motiverende måte

Gjennomføring

Teoridelen (2 dager) gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesning, diskusjoner, gruppeoppgaver og enkle øvingsoppgaver.
Praksisdelen (2 dager) gjennomføres som trening i å instruere i praktisk bruk av arbeidsutstyr og å planlegge og gjennomføre en teorileksjon.

Varighet

 • Teori – 16 timer over 2 dager
 • Praksis – 16 timer over 2 dager

Krav til forkunnskaper

Den som skal delta, bør ha tilstrekkelig faglig forankring og kompetanse innenfor de områder det skal undervises i, eller at videre faglig påbygging er planlagt. Det er mulig å delta på teoridelen (2 dager) eller hele kurset (4 dager).

Priser

ModulPris
PraksisNOK 3.600,-
Teori + PraksisNOK 6.900,-
KompetansebevisNOK 500,-

* Pris på oppkjøring er for kursdeltakere som har gjenomført kurs hos Caldenby Kompetanse. Pris for bare oppkjøring er 1.500,-.

Vil du ta Instruktørkurs?

Se kursdatoer, tidspunkt og påmeldingsskjema

Finner du ikke et kurs som passer med tanke på tidspunkt, eller ønsker du å ha kurset internt i egen bedrift? Ta kontakt med oss, så skreddersyr vi en løsning som passer for deg!