NORSOK R-003 Kurs i Bergen

Sikker bruk av løfteutstyr og løfteoperasjoner offshore

NORSOK R-003 er en standard alle som jobber offshore må følge. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier ved planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i petroleumsindustrien.

Hensikt med kurset er å gi faktakunnskaper om Norsok standard r003 sitt innhold og hvordan standarden skal forstås knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av løfteoperasjon. Kurset skal også bidra til å utvikle holdninger, forståelse for risiko og betydningen av sikkerhetsaspekt og fokus i løfteoperasjoner.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er operatører, ledere og spesialister som deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av løfteoperasjoner offshore.

Kursinnhold

  • Kort info om relevante HMS relaterte forskrifter offshore.
  • Formål med standarden (Norsok r003)
  • Begrepsavklaring
  • Innhold, hva sier standarden.
  • Hvordan skal innholdet forstås og hvilke praktiske konsekvenser fører dette til?
  • Roller og ansvar.
  • Kompetansekrav og opplæring knyttet til ulike roller.
  • Kobling til Norsok r002.

Gjennomføring

NORSOK R-003 Kurs gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesning, samtaler, gruppearbeid og øvingsoppgaver.

Varighet

  • 8 timer over 1 dag

Krav til forkunnskaper

Ingen formelle, men det er en fordel at deltaker har gjennomgått opplæring som anhuker/flagmann.

Priser

ModulPris
Teorikurs2.800,-
Kompetansebevis500,-

* Pris på oppkjøring er for kursdeltakere som har gjenomført kurs hos Caldenby Kompetanse. Pris for bare oppkjøring er 1.500,-.

Vil du ta NORSOK R-003?

Se kursdatoer, tidspunkt og påmeldingsskjema

Finner du ikke et kurs som passer med tanke på tidspunkt, eller ønsker du å ha kurset internt i egen bedrift? Ta kontakt med oss, så skreddersyr vi en løsning som passer for deg!